Voco Hangzhou Binjiang Minghao

No.558 Jiangnan Avenue, Hangzhou, Zhejiang, China,Binjiang District,hangzhou,Zhejiang

Voco Hangzhou Binjiang MinghaoOver view
All Photos

Contact us

  • Voco Hangzhou Binjiang Minghao
  • Hotel Reservation Tel: 020-86007566 (CouponCode:16274)(Busy or no answer, online booking please!)
  • Hotel Front-Desk Tel: 0086571-56662888 (Catering, conference,sauna,entertainment, Invoice, traffic)
  • Voco Hangzhou Binjiang Minghao Website: http://vocohangzhou.cn
  • Hotel Address: No.558 Jiangnan Avenue, Hangzhou, Zhejiang, China,Binjiang District,hangzhou,Zhejiang

Message Board

Welcome to Voco Hangzhou Binjiang Minghao, We will provide you with warm service! If you have any comments or suggestions, please contact us

Voco Hangzhou Binjiang Minghao

No.558 Jiangnan Avenue, Hangzhou, Zhejiang, China,Binjiang District,hangzhou,Zhejiang