Voco Hangzhou Binjiang Minghao

No.558 Jiangnan Avenue, Hangzhou, Zhejiang, China,Binjiang District,hangzhou,Zhejiang

Voco Hangzhou Binjiang MinghaoOver view
All Photos

Hotel Traffic

Voco Hangzhou Binjiang Minghao

Hotel Reservation Tel:
020-86007566 (CouponCode:16274)(Busy or no answer, online booking please!)
Hotel Front-Desk Tel: 0086571-56662888 (Catering, conference,sauna,entertainment, Invoice, traffic)

Voco Hangzhou Binjiang Minghao Website: http://vocohangzhou.cn

Hotel Address: No.558 Jiangnan Avenue, Hangzhou, Zhejiang, China,Binjiang District,hangzhou,Zhejiang

Business zone: Riverside area
District: Binjiang District district
Address: No.558 Jiangnan Avenue, Hangzhou, Zhejiang, China,Binjiang District,hangzhou,Zhejiang

Voco Hangzhou Binjiang Minghao

No.558 Jiangnan Avenue, Hangzhou, Zhejiang, China,Binjiang District,hangzhou,Zhejiang